The Wall Song ร้องข้ามกำแพง

ดูรายการทีวีย้อนหลัง : The Wall Song ร้องข้ามกำแพง

ร้องข้ามกำแพง


สนุกกับเกมการหลอกครั้งใหม่! จาก “นักร้องหลังกำแพง” ที่ซุปตาร์ทั่วประเทศจะต้องมาค้นหาว่าเสียงปริศนาหลังกำแพง “เขาคือใคร?” ในรายการ “The Wall Song ร้องข้ามกำแพง”


ดูรายการทีวีย้อนหลัง : The Wall Song ร้องข้ามกำแพง