ในวันที่ฝนพร่างพราย ตอนที่ 1 – 12

ดูละครย้อนหลัง เรื่อง ในวันที่ฝนพร่างพราย

ในวันที่ฝนพร่างพราย


เรื่องราวความรักความผูกพันระหว่าง ปลายฝน นักสังคมสงเคราะห์ผู้ทุ่มเทให้แก่การช่วยเหลือเด็กและผู้หญิงที่ถูกทำร้าย กับ ไม้ เด็กหนุ่มสู้ชีวิตที่เติบโตมาเป็นทนายอาสา ทั้งสองต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหาสังคม พร้อมกับฟันฝ่าเส้นทางความรักที่มีความทรงจำในอดีตซ่อนอยู่

บทประพันธ์โดย : ภาพิมล
บทโทรทัศน์โดย : จาวตาล, ฝนพรำ, จินโจว
กำกับการแสดงโดย : ชุดาภา จันทเขตต์, ภัสส์ชนกภร ทิพย์ศรี
ผลิตโดย : บริษัท โซนิกซ์ บูม 2013 จำกัด
ควบคุมการผลิตโดย : ชุดาภา จันทเขตต์, ปิยะ เศวตพิกุล

รายชื่อนักแสดง

มาริโอ้ เมาเร่อ รับบท มาวิน (ไม้)
ณฐพร เตมีรักษ์ รับบท ปลายฝน (ฝน)
ธัชทร ทรัพย์อนันต์ รับบท ศุภณัฏ (ณัฏ)
ศิริลักษณ์ คอง รับบท นิชา
จักริน ภูริพัฒน์ รับบท บุรี (บี)
วิปครีม ดิศกุล รับบท เบญจวรรณ (เบลล์)
มณีรัตน์ คำอ้วน รับบท ชไมพร (ไหม)
อริศรา วงษ์ชาลี รับบท จินตนา (แม่ปลายฝน)
สุพจน์ จันทร์เจริญ รับบท ชลวัฒน์ (ทนายชล)
อภินันท์ ประเสริฐวัฒนกุล รับบท รุกข์
ดวงใจ หทัยกาญจน์ รับบท คุณหญิงแสงสุดา
นิศาชล ต้วมสูงเนิน รับบท แพรพรรณ
มยุริญ ผ่องผุดพันธ์ รับบท กัญญารัตน์ (เจ๊เดือน)
เวนช์ ฟอลโคเนอร์ รับบท ณรงค์ (พ่อไม้)
ขวัญฤดี กลมกล่อม นิวาตวงศ์ รับบท มาลัย (แม่ไม้)
ภารดี วงษ์สวัสดิ์ รับบท เมษา
ศรุต วิจิตรานนท์ รับบท พาทิศ
ราชวัติ ขลิบเงิน รับบท เอกสิทธิ์ (ทนายเอก)
นึกคิด บุญทอง รับบท พ่อนิชา
ชยพัทธ์ คงทรัพย์ รับบท ชาย
กุลฑีรา ยอดช่าง รับบท ฟ้านภา
ธิดารัตน์ ปรือทอง รับบท ใบเตย
สุริยนต์ อรุณวัฒนกูล รับบท ทนายเก่งรบ
นฤมล พงษ์สุภาพ รับบท ม้า
ฌนิศชา พิมล์ทอง รับบท พลอยพัชชา (จี๋)
หัสสยา อิสริยะเสรีกุล รับบท เรวดี (เร)
อธิวัฒน์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา รับบท เสี่ยสันต์


ดูละครย้อนหลัง: ในวันที่ฝนพร่างพราย