เสาร์ 5 ตอนที่ 1 – 18

ดูละครย้อนหลัง เรื่อง เสาร์ 5

เสาร์ 5


2 เมษายน 2492 เกิดปรากฏการณ์ ดาวศุกร์ ดาวพุธ ดวงอาทิตย์ ดาวยูเรนัส ดาวพฤหัส และดาวเนปจูน เรียงตัวกันเป็นเส้นตรง แม้ในทางวิทยาศาสตร์มันจะเป็นเพียงเรื่องธรรมชาติ แต่ในทางโหราศาสตร์ นี่คือเหตุการณ์สำคัญ เพราะตามปฏิทินจันทรคติ ปรากฏการณ์ครั้งนี้ตรงกับวันเสาร์ ขึ้น 5 ค่ำ เดือน 5 ปีฉลู ซึ่งคนไทยเรียกวันนี้ว่า เสาร์ 5

บทประพันธ์เดิมโดย : ดาเรศร์
ดัดแปลงบทโทรทัศน์โดย : บริษัท 9 บีเวอร์ ฟิล์มส์ จำกัด
กำกับการแสดงโดย : โอริเวอร์ บีเวอร์
ผลิตโดย : บริษัท 9 บีเวอร์ ฟิล์มส์ จำกัด
ควบคุมการผลิตโดย : โอริเวอร์ บีเวอร์

รายชื่อนักแสดง

จิณณ์ จิณณะ รับบท เทิด ยอดธง
ภัทรพลฒ์ เดชพงษ์วรานนท์ รับบท เดี่ยว สมเด็จ
ชนกันต์ พูนศิริวงศ์ รับบท ยอด นางพญา
รัฐธีร์ วรโรจน์โยธิน รับบท ดอน ท่ากระดาน
สพล อัศวมั่นคง รับบท กริ่ง คลองตะเคียน
ณัฐพล ไรยวงค์ รับบท เมฆา
อัญรินทร์ ธีราธนันพัฒน์ รับบท ชลดา
ปภาดา กลิ่นสุมาลย์ รับบท หมอบัว
ศรัณย่า ชุณหศาสตร์ รับบท แตน
เมณิษา ชุมสายสกุล รับบท ม่านฟ้า
ณัฐชา ชยางคานนท์ รับบท กุ้ง เนตรนภา
กณิณ ปัทมนันถ์ รับบท วัฒนา
สิรินทร์ ก่อเกียรติ รับบท บาร์บาร่า
กุลธวัช บัวเจริญ รับบท ขจร
นนทพันธ์ ใจกันทา รับบท เจ้ายอดขุนพล
ณัฐชนน ภูวนนท์ รับบท ตี๋เล็ก
พลรัตน์ รอดรักษา รับบท พลตรีเชษฐ์
ทัตพงศ์ พงศทัต รับบท ผจญ วรรณพร
พิเชษฐ ศรีราชา รับบท สัปเหร่อแต้ม/พ.ต.ท. เติมพงษ์ วีระปกรณ์
ปราปต์ปฎล สุวรรณบาง รับบท เสือสนธิ์
กฤตย์ อัทธเสรี รับบท เจ้าพ่ออินทร์
ธัญพร สนธิขันธ์ รับบท ป้าเฮี๊ยบ
ธนัช ศรีบรรจง รับบท ชิต
แพทริก ฟอร์สเนอร์ รับบท โทนีโน่
วรธนพจน์ ตันติวิทยากุล รับบท สมชาย
วิชยุตม์ ศุภพร รับบท ผู้พันวันชาติ
ช เอ ณ บางช้าง รับบท เสือวงศ์
สมนึก โอภาส รับบท เสือเวียง
ธนพร เชื้อเสือน้อย รับบท พรานคง
รณกร ทรงแสง รับบท ทิดมั่น
วงศพัทธ์ ปานแสน รับบท ส่างหม่อง
มาร์ค บีเวอร์ รับบท จอมุ
วชิระ พานนนท์ รับบท พศิน


ดูละครย้อนหลัง: เสาร์ 5