เภตรานฤมิต (จบ)

ดูละครย้อนหลัง เรื่อง เภตรานฤมิต

เภตรานฤมิต


เรื่องราวของ เขมิอร หรือ ครีม หญิงสาวที่ถูก มนตร์เภตรานฤมิต นำพาให้เธอได้ย้อนเวลากลับไปพบกับรักแท้ของเธอ คุณหลวงราชมนตรี แต่ความแค้นข้ามภพชาติ กำลังจะพรากพวกเขาไปตลอดกาล มาร่วมลุ้นไปกับความรักโรแมนติกข้ามภพครั้งนี้พร้อมกัน

บทประพันธ์โดย : ศิริวิมล
บทโทรทัศน์โดย : สาวิตา
กำกับการแสดงโดย : ชัชวาล ศาสวัตกลูน
ผลิตโดย : บริษัท มีเดีย สตูดิโอ จำกัด

รายชื่อนักแสดง

ภัทรเดช สงวนความดี รับบท คุณหลวงราชมนตรี
มุกดา นรินทร์รักษ์ รับบท เขมิอร/ครีม
พงศกร โตสุวรรณ รับบท หม่อมทศ/ทศพล
พรชดา วราพชระ รับบท ช่อแก้ว/แก้ว
อาภา ภาวิไล รับบท บัว
พูลภัทร อัตถปัญญาพล รับบท หม่อมเทพ/ศศิเทพ
อนิสา นูกราฮา รับบท คุณจันทร์
กชกร ส่งแสงเติม รับบท ศศิธร
ปริตา ไชยรักษ์ รับบท ปทุม
อัครัช จิตตะศิริ รับบท มั่น
ณัฐภัทร จิรภาวสุทธิ์ รับบท ชั่ง
นคินธร โพธิผละ รับบท เขื่อง
ปิยะมาศ โมนยะกุล รับบท สโรชา
ธนศักดิ์ จิตตพงษ์ รับบท ย้ง
ปวีณา ชารีฟสกุล รับบท แม่นายวาด
สมภพ เบญจาทิกุล รับบท ปู่อาทิตย์
วสุ แสงสิงแก้ว รับบท ดร.มหรรณพ
อธิวัฒน์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา รับบท เจ้าสัวอิทธิพล
ไปรมา รัชตะ รับบท สารภี
นุศรา ประวันณา รับบท ช้อย
วาทิต โสภา รับบท เรือง
ชมพูนุช ปิยธรรมชัย รับบท แย้ม
กุสุมา ตันสกุล รับบท จั่น
ณัฐนี สิทธิสมาน รับบท ชุ่ม
ไกรลาศ เกรียงไกร รับบท ฉ่ำ
นิศาชล สิ่วไธสง รับบท คุณพุ่ม (รับเชิญ)
ภัทรชนน อ่อนสอาด รับบท คุณชายช่วง (รับเชิญ)
วิชัย แซ่ฟ่าน รับบท คุณชายสนิท (รับเชิญ)
เฉลิมพร พุ่มพันธ์วงศ์ รับบท เพี้ยเวียงแผน (รับเชิญ)
ปนัดดา โกมารทัต รับบท แช่ม (รับเชิญ)
มัณฑนา หิมะทองคำ รับบท คุณหญิงนภา (รับเชิญ)
ภัสสร บุณยเกียรติ รับบท คุณหญิงริสา (รับเชิญ)
สุรศักดิ์ ชัยอรรถ รับบท หมื่นอาจภักดี (รับเชิญ)
ปราปต์ปฎล สุวรรณบาง รับบท คำลือ (รับเชิญ)
วิวัฒน์ ผสมทรัพย์ รับบท พระยามหาเทพ (รับเชิญ)
ศุกล ศศิจุลกะ รับบท พ่อคุณหลวง (รับเชิญ)
ดวงใจ หทัยกาญจน์ รับบท พระพันวัสสา (รับเชิญ)
วัชรชัย สุนทรศิริ รับบท เจ้าพระยาพระคลัง (รับเชิญ)
พงศ์ประยูร ราชอภัย รับบท ตาคุณหลวง (รับเชิญ)


ดูละครย้อนหลัง: เภตรานฤมิต