เงา (จบ)

ดูละครย้อนหลัง เรื่อง เงา

เงา


เรื่องราวของความดี ความชั่ว ผลกรรมของมนุษย์ ที่ธรรมชาติล้วนจัดสรร ตามโชคชะตาที่ได้กําหนดไว้แล้วคนชั่ว จะต้องถูกลงโทษตกนรกหมกไหม้ ทรมานอย่างไม่จบสิ้น ในขณะที่คนดีต้องได้รับกรรมดีตอบแทน ไม่ว่าจะยังอยู่หรือจากไปแล้ว


ดูละครย้อนหลัง:  เงา

 

เงา Ep. 01

เงา Ep. 02

เงา Ep. 03

เงา Ep. 04

เงา Ep. 05

เงา Ep. 06

เงา Ep. 07

เงา Ep. 08

เงา Ep. 09

เงา Ep. 10

เงา Ep. 11

เงา Ep. 12

เงา Ep. 13

เงา Ep. 14

เงา Ep. 15

เงา Ep. 16

เงา Ep. 17

เงา Ep. 18