เข็มซ่อนปลาย ตอนที่ 1 – 12

ดูละครย้อนหลัง เรื่อง เข็มซ่อนปลาย

เข็มซ่อนปลาย


เพราะผู้หญิง 2 คนใช้สามีร่วมกันไม่ได้ และคำว่าชู้ไม่ได้ใช้กับคนมาทีหลัง กิเลสตัณหา และความอยากเอาชนะที่ถูกซ่อนไว้ภายใต้ความรัก กำลังจะทิ่มแทงให้พวกเธอต้องเจ็บปวด…ยิ่งกว่าตายทั้งเป็น

บทประพันธ์โดย : กฤษณา อโศกสิน
บทโทรทัศน์โดย : สายขิม
กำกับการแสดงโดย : ชัชวาล ศาสวัตกลูน, ศรา ยืนยง
ผลิตโดย : บริษัท เมจิค อีฟ เอนเตอร์เทนเม้นท์ 2 จำกัด
ควบคุมการผลิตโดย : เจี๊ยบ โสภิตนภา ชุ่มภาณี และ พิมพ์ พิมพ์มาดา บริรักษ์ศุภกร

รายชื่อนักแสดง

วรนุช ภิรมย์ภักดี รับบท เยาวยอด เอกอมาตย์สกุล (ดำรงเจริญวัฒนา)
วริฏฐิสา ลิ้มธรรมมหิศร รับบท เฉิด จรัสโรจน์วงศ์
กิตตน์ก้อง ขำกฤษ รับบท ลานนา เอกอมาตย์สกุล
ยศวรรธน์ ทะวาปี รับบท บุเรศ อัศวธนกิจ
จิรายุ ละอองมณี รับบท ฉันท์ จรัสโรจน์วงศ์
พูลภัทร อัตถปัญญาพล รับบท เรืองบุญ ดำรงเจริญวัฒนา
กชกร ส่งแสงเติม รับบท เรไร ดิเรกรัตน์
ศรุต วิจิตรานนท์ รับบท พันกิจ อัศวธนกิจ
โสภิตนภา ชุ่มภาณี รับบท โศรนา อัศวธนกิจ
อภิสรา วงศ์ทัศนีโย รับบท เตือนใจ ยิ่งสถาพร
ชมพูนุช ปิยธรรมชัย รับบท นุจรี จินตนาพิทักษ์
พลรัตน์ รอดรักษา รับบท ยอดยศ ดำรงเจริญวัฒนา
รัชนี ศิระเลิศ รับบท ยุพดี ดำรงเจริญวัฒนา
สรารัตน์ หรุ่มเรืองวงศ์ รับบท มณี เอกอมาตย์สกุล
ศุกล ศศิจุลกะ รับบท บุรินทร์ อัศวธนกิจ
กันตา ดานาว รับบท รังรอง อัศวธนกิจ
ปราบ ยุทธพิชัย รับบท ชนะ จรัสโรจน์วงศ์
สุปราณี เจริญผล รับบท ม.ล.ไฉไล จรัสโรจน์วงศ์
อธิวัฒน์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา รับบท มาน ยิ่งสถาพร
พสธร ทรงถาวรทวี รับบท เจตน์ วัชรประภาส


ดูละครย้อนหลัง: เข็มซ่อนปลาย