สาปดอกสร้อย (จบ)

ดูละครย้อนหลัง เรื่อง สาปดอกสร้อย

สาปดอกสร้อย


สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย คณะดอกสร้อย เป็นคณะแสดงเร่เลื่องชื่อแห่งนครเขลางค์ เพราะการฟ้อนรำของ ดอกสร้อย (ทิสานาฎ ศรศึก) งดงามอ่อนช้อย หลังจากแม่ของดอกสร้อยตายไป คำป้อน (ศตวรรษ ดุลยวิจิตร) บิดาของเธอ จึงแต่งงานใหม่กับ ฟองจันทร์ (ณหทัย พิจิตรา) และมีลูกหนึ่งคนชื่อ ซอมพอ (พรชดา เครือคช) ฟองจันทร์เกลียดดอกสร้อย จึงยุให้ซอมพอเกลียดและกลั่นแกล้งดอกสร้อยด้วย โชคดีที่ ไผ่ (นนทพันธ์ ใจกันทา) เด็กกำพร้าที่หลงรักดอกสร้อย กับ ผา (วิชัย จงประสิทธิ์พร) และม่อน (ศศิศวัท สุทธิเกษม) นักดนตรีในคณะคอยช่วยเหลือ

บทประพันธ์โดย : เบญจมาศ ดาลหิรัญรัตน์
บทโทรทัศน์โดย : ลายน้ำ
กำกับการแสดงโดย : ธนาพล ผังดี
ผลิตโดย : บริษัท พอดีคำ เอ็นเทอเทนเมนท์ จำกัด
ควบคุมการผลิตโดย : ธงชัย ประสงค์สันติ

รายชื่อนักแสดง

วงศกร ปรมัตถากร รับบท ขุนฤทธิไกร
ทิสานาฎ ศรศึก รับบท ดอกสร้อย
วีรคณิศร์ กานต์วัฒนากุล รับบท เปรื่อง
พรชดา เครือคช รับบท ซอมพอ
นนทพันธ์ ใจกันทา รับบท ไผ่
ทองภูมิ ศิริพิพัฒน์ รับบท ขุนพิศนุแสน
นิชานันท์ ฝั้นแก้ว รับบท เอื้องคำ
วรรษพร วัฒนากุล รับบท ศรีออน
สุเชาว์ พงษ์วิไล รับบท ทองคำ
รัชนี ศิระเลิศ รับบท นางแสง
ศตวรรษ ดุลยวิจิตร รับบท คำป้อน
ณหทัย พิจิตรา รับบท ฟองจันทร์
สุรวุฑ ไหมกัน รับบท ผู้ใหญ่สัก
สายธาร นิยมการณ์ รับบท บัวศรี
นพพล พิทักษ์โล่พานิช รับบท พรานเวทย์
พงษธัช รัตนเศรณี รับบท ไอ้ใบ้
ถนอม สามโทน รับบท ผิน
สร้อย สารคาม รับบท ปัน
ศศิศวัท สุทธิเกษม รับบท ม่อน
วิชัย จงประสิทธิ์พร รับบท ผา
วนิดา แสงสุข รับบท นวล
ภัทรนิษฐ์ แก้วมณี รับบท ตองนวล
อิทธิกร สาธุธรรม รับบท ผีตายโหง
วรรษธนศม เมฆสุวรรณ รับบท ผีกะ
เนรัญญ์ ศรีสันต์ รับบท ดำ
สุพจน์ ซาตาต รับบท ลูกน้องดำ
สุทัศน์ ซื่อรัมย์ รับบท ลูกน้องใหญ่ 1
กฤษ ศรีฑาบุตร รับบท ลูกน้องผู้ใหญ่ 2


ดูละครย้อนหลัง:  สาปดอกสร้อย