มาหยารัศมี ตอนที่ 1 – 20

ดูละครย้อนหลัง เรื่อง มาหยารัศมี

มาหยารัศมี


เหมือนชีวิตเธอต้องคำสาป เพียงเพื่อกำเนิดมารับใช้กรรม จึงถูกกระทำย่ำยี จนชีวิตและดวงใจแทบแหลกสลาย แม้จะได้ชื่อว่าเป็นคู่หมั้นของชายผู้สูงศักดิ์แต่ใจดวงน้อยๆ กลับหม่นหมองมืดมน ดังดวงจันทร์คืนแรมท่ามกลางเมฆครึ้มทึบหนา ยากนักจะส่งแสงสกาวได้ วิถีชีวิตของสาวน้อยที่ชื่อ “แรม” จึงมืดมนคืนแล้วคืนเล่า…วันแล้ววันเล่า เพื่อรอคอยวันพิสูจน์ค่า


วงศกร ปรมัตถากร แสดงเป็น มรว.ธิติรัตน์ ใน ละคร มาหยารัศมี
ดาวิกา โฮเน แสดงเป็น มาหยารัศมี / เดือนแรม ใน ละคร มาหยารัศมี
โตนนท์ วงบุญ แสดงเป็น ร.ท.แม้นเทพ / ต้อม ใน ละคร มาหยารัศมี
ป่านทอง บุญทอง แสดงเป็น ชุติมา ใน ละคร มาหยารัศมี
กัญญา รัตนเพชร์ แสดงเป็น ดุจแข ใน ละคร มาหยารัศมี
นัทธินันท์ กุมชพร แสดงเป็น เพ็ญประกาย ใน ละคร มาหยารัศมี
ศุภมร โคร์นิน แสดงเป็น สรรชัย ใน ละคร มาหยารัศมี
ปราณวรินทร์ ปามี แสดงเป็น จารุณี ใน ละคร มาหยารัศมี
วสุ แสงสิงแก้ว แสดงเป็น เมิน ใน ละคร มาหยารัศมี
มัณฑนา หิมะทองคำ แสดงเป็น จันทรา ใน ละคร มาหยารัศมี
กชกร นิมากรณ์ แสดงเป็น หม่อมรัตนา ใน ละคร มาหยารัศมี
สุดารัตน์ เดชากุล แสดงเป็น ป้ามะลิ ใน ละคร มาหยารัศมี
พงษ์ประยูร ราชอาภัย แสดงเป็น พินิจ ใน ละคร มาหยารัศมี
พรรัมภา สุขได้พึ่ง แสดงเป็น ธิดา ใน ละคร มาหยารัศมี
นพพล พิทักษ์โล่พานิช แสดงเป็น หมอเกรียง ใน ละคร มาหยารัศมี
ปัทมา ปานทอง แสดงเป็น ป้าพิม ใน ละคร มาหยารัศมี
อรุโณทัย จิตตรีขันธ์ แสดงเป็น สุดใจ ใน ละคร มาหยารัศมี
ตระการ พันธุมเลิศรุจี แสดงเป็น เจิม ใน ละคร มาหยารัศมี
สิรคุปต์ เมทะนี แสดงเป็น สงคราม ใน ละคร มาหยารัศมี
พิพัฒน์พล โกมารทัต แสดงเป็น เขต ใน ละคร มาหยารัศมี
จุฑาทิพย์ ครุธามาศ แสดงเป็น ราศรี ใน ละคร มาหยารัศมี
ศุกล ศศิจุลกะ แสดงเป็น หม่อมเจ้าธีรธำรง ใน ละคร มาหยารัศมี
เวนย์ ฟอลโคเนอร์ แสดงเป็น ชำนิ ใน ละคร มาหยารัศมี
อิทธิกร สาธุธรรม แสดงเป็น ศรัญย์ ใน ละคร มาหยารัศมี
สิทธิพันธ์ กลมเกลี้ยง แสดงเป็น วีระ ใน ละคร มาหยารัศมี
พรอนันต์ ศรีจันทร์ แสดงเป็น ละเมียด ใน ละคร มาหยารัศมี
อนุทิน ปิ่นแก้ว แสดงเป็น นายกล่ำ ใน ละคร มาหยารัศมี
สิริยา นฤนาท แสดงเป็น นางจวน ใน ละคร มาหยารัศมี
ชนิตา สุภาพันธุ์ แสดงเป็น แป้น ใน ละคร มาหยารัศมี

บทประพันธ์โดย : บุษยมาส
บทโทรทัศน์โดย : ดารารุ่ง
กำกับการแสดงโดย : ทองสิทธิ์ โสดาโคตร / กฤษฎากร มะลิวัลย์
ผลิตโดย : ดาราวีดีโอ จำกัด


ดูละครย้อนหลัง:  มาหยารัศมี

 

มาหยารัศมี Ep. 01

มาหยารัศมี Ep. 02

มาหยารัศมี Ep. 03

มาหยารัศมี Ep. 04

มาหยารัศมี Ep. 05

มาหยารัศมี Ep. 06

มาหยารัศมี Ep. 07

มาหยารัศมี Ep. 08

มาหยารัศมี Ep. 09

มาหยารัศมี Ep. 10

มาหยารัศมี Ep. 11

มาหยารัศมี Ep. 12

มาหยารัศมี Ep. 13

มาหยารัศมี Ep. 14

มาหยารัศมี Ep. 15

มาหยารัศมี Ep. 16

มาหยารัศมี Ep. 17

มาหยารัศมี Ep. 18

มาหยารัศมี Ep. 19

มาหยารัศมี Ep. 20