บ่วงบาป ตอนที่ 1 – 21

ดูละครย้อนหลัง เรื่อง บ่วงบาป

บ่วงบาป


หลังจาก พระยาสุรเดชไมตรี ได้เสียชีวิต ได้มอบทรัพย์ทุกอย่างให้ลูกชายคนเดียวขุนพิทักษ์ พร้อมทั้งสั่งเสียว่าขุนพิทักษ์จะต้องใช้ชีวิตอยู่ภายใต้หลักธรรมอันดีขุนพิทักษ์รับปากพร้อมทั้งตั้งสัตย์ปฏิญาณ แต่ คุณหญิงมณี ผู้เป็นแม่กลับเต็มไปด้วยความวิตกกังวัลเพราะรู้ดีว่าแท้จริงแล้วขุนพิทักษ์ลูกชายเป็นคนไม่เอาการเอางานใช้ชีวิตเสพสุขไปวันๆ แต่ที่ผ่านมาอยู่ในกรอบเพราะเกรงกลัวบารมีของบิดา และก็จริงดังที่คุณหญิงมณีกังวล หลังจากเสร็จสิ้นงานศพของพระยาสุรเดชไมตรี ขุนพิทักษ์ก็ใช้ชีวิตสุขสำราญเต็มที่ ประพฤติตนผิดศีลห้า ทุกอย่างคุณหญิงมณีอยากให้บวช ขุนพิทักษ์ก็ไม่ยอมบวช

นักแสดง

ทฤษฎี สหวงษ์ รับบท ขุนพิทักษ์ ใน ละคร บ่วงบาป
เณอมาลย์ บุญยศักดิ์ รับบท รำพึง ใน ละคร บ่วงบาป
กันต์ กันตถาวร รับบท ขุนไว ใน ละคร บ่วงบาป
หยาดทิพย์ ราชปาล รับบท ชุ่ม / นวล ใน ละคร บ่วงบาป
ทองภูมิ ศิริพิพัฒน์ รับบท ขุนเกิด ใน ละคร บ่วงบาป
นภัสสร ช่วยเกิด รับบท เกลียว ใน ละคร บ่วงบาป
ดวงตา ตุงคะมณี รับบท คุณหญิงมณี ใน ละคร บ่วงบาป
นาท ภูวนัย รับบท พระยาสุรเดช ใน ละคร บ่วงบาป
ศักราช ฤกษ์ธำรงค์ รับบท พระยาเทวราช ใน ละคร บ่วงบาป
วิวัฒน์ ผสมทรัพย์ รับบท พระยาสุริน ใน ละคร บ่วงบาป
สมภพ เบญจาธิกุล รับบท ท่านเจ้ากรม ใน ละคร บ่วงบาป
จักรกฤษณ์ อำมะรัตน์ รับบท หมอไสย ใน ละคร บ่วงบาป
ศุภกรณ์ กิจสุวรรณ รับบท นายสม ใน ละคร บ่วงบาป
ปวีณา ซารีฟสกุล รับบท นางเย็น ใน ละคร บ่วงบาป
เอก ธณากร รับบท นายอยู่ ใน ละคร บ่วงบาป
ยุวดี เรืองฉาย รับบท แจ่ม ใน ละคร บ่วงบาป
นฤมล สิทธิเม่ง รับบท จวง ใน ละคร บ่วงบาป
ยอดชาย เมฆสุวรรณ รับบท หลวงตามั่น ใน ละคร บ่วงบาป

บทประพันธ์โดย : อัจฉรียา
บทโทรทัศน์โดย : พอวาสน์-นันทพร
กำกับการแสดงโดย : กฤษฎา เตชะนิโลบล
ผลิตโดย : บริษัท บ้านละคอน จำกัด
ดำเนินงานโดย : อรพรรณ วัชรพล


ดูละครย้อนหลัง:  บ่วงบาป

 

บ่วงบาป Ep. 01

บ่วงบาป Ep. 02

บ่วงบาป Ep. 03

บ่วงบาป Ep. 04

บ่วงบาป Ep. 05

บ่วงบาป Ep. 06

บ่วงบาป Ep. 07

บ่วงบาป Ep. 08

บ่วงบาป Ep. 09

บ่วงบาป Ep. 10

บ่วงบาป Ep. 11

บ่วงบาป Ep. 12

บ่วงบาป Ep. 13

บ่วงบาป Ep. 14

บ่วงบาป Ep. 15

บ่วงบาป Ep. 16

บ่วงบาป Ep. 17

บ่วงบาป Ep. 18

บ่วงบาป Ep. 19

บ่วงบาป Ep. 20

บ่วงบาป Ep. 21