บ่วงนฤมิต (จบ)

ดูละครย้อนหลัง เรื่อง บ่วงนฤมิต

บ่วงนฤมิต


ความรักของปภาคิน และฉัตรชนกซึ่งมีรากฐานจากความเห็นอกเห็นใจความเข้าใจ จนแปรเปลี่ยนเป็นความจริงใจ ความมั่นคง ความศรัทธาในความรัก บ่วงแห่งรักของทั้งคู่คือมนต์นฤมิตที่จะผูกพันรักนี้ให้ยั่งยืน ชั่วกัลปาวสาน


ดูละครย้อนหลัง:  บ่วงนฤมิต

 

บ่วงนฤมิต Ep. 01

บ่วงนฤมิต Ep. 02

บ่วงนฤมิต Ep. 03

บ่วงนฤมิต Ep. 04

บ่วงนฤมิต Ep. 05

บ่วงนฤมิต Ep. 06

บ่วงนฤมิต Ep. 07

บ่วงนฤมิต Ep. 08

บ่วงนฤมิต Ep. 09