ที่สุดของหัวใจ (จบ)

ดูละครย้อนหลัง เรื่อง ที่สุดของหัวใจ

ที่สุดของหัวใจ


เรื่องราวของนักธุรกิจที่มีชีวิตสมบูรณ์แบบ แต่ถูกอดีตคนรักที่กำลังจะแต่งงานด้วยทิ้งไป

ดัดแปลงจากบทประพันธ์เรื่อง น้ำเพชร โดย : ปิยะพร ศักดิ์เกษม
บทโทรทัศน์ : : เพชรพญาธร
กำกับการแสดง : : ผิน เกรียงไกรสกุล
ผลิตโดย : บริษัท หก สี่ เอี่ยว จำกัด
ควบคุมการผลิต : : หงษ์ ธัญนิธิ ฉันท์เอกสิทธิ์

รายชื่อนักแสดง

พุฒิชัย เกษตรสิน รับบท เกื้อคุณ
ธัญชนก กู๊ด รับบท อัญมณี หรือ ดร. แอน จาง
พิชชาภา พันธุมจินดา รับบท พิมรตา
กัมมัญญ์ กลมแก้ว รับบท ชนุตม์
รพีพงศ์ ทับสุวรรณ รับบท โทนี่
วัทธิกร เพิ่มทรัพย์หิรัญ รับบท เทวฤทธิ์
ณิชาภัทร ฉัตรชัยพลรัตน์ รับบท เกด
นิรุตติ์ ศิริจรรยา รับบท ประวิทย์
ศกุลตรา เทียนไพโรจน์ รับบท สา
ภิษณุ จุฑานิ่มสกุล รับบท สรร
อาภาศิริ นิติพน รับบท อารีวรรณ
มิณฑิตา วัฒนกุล รับบท สิตา
มยุริญ ผ่องผุดพันธ์ รับบท ประวิง
จันจิรา จันทร์พิทักษ์ชัย รับบท น้ำ
อดิศร อรรถกฤษณ์ รับบท กาญจน์
ทาริกา ธิดาทิตย์ รับบท กมลาสน์ (รับเชิญ)
สกลรัฐ พันเทศ รับบท กอบบุญ (รับเชิญ)
กมลชนก รอดเสถียร รับบท เก็จไพลิน (รับเชิญ)
สรวงสุดา ลาวัณย์ประเสริฐ รับบท พัตตรา (รับเชิญ)
ธนายง ว่องตระกูล รับบท อาทิตย์ (รับเชิญ)
ศรุต วิจิตรานนท์ รับบท ประวีร์ (รับเชิญ)
นฤมล พงษ์สุภาพ รับบท ชลิตา (รับเชิญ)
ยิ่งยง ยอดบัวงาม รับบท homeless (รับเชิญ)
กิตติธัช ประดับ รับบท เมฆ (รับเชิญ)


ดูละครย้อนหลัง: ที่สุดของหัวใจ