ดวงใจเทวพรหม ดุจอัปสร ตอนที่ 1 – 10

ดูละครย้อนหลัง เรื่อง ดวงใจเทวพรหม ดุจอัปสร

ดวงใจเทวพรหม ดุจอัปสร


ดุจอัปสร เทวพรหม แฝงตัวเข้ามาเป็นเลขาให้กับ หม่อมหลวงอศิร จุฑาเทพ เพื่อหวังแก้แค้นพวกจุฑาเทพให้วิไลรัมภาผู้เป็นแม่ แต่แผนการร้ายอาจกลายเป็นแผนการรัก เมื่อความใกล้ชิดเริ่มก่อตัวเป็นความรัก

บทประพันธ์โดย : ณารา
บทโทรทัศน์โดย : สคริปต์ เมคเกอร์
กำกับการแสดงโดย : ทรงศักดิ์ มงคลทอง
ผลิตโดย : บริษัท เมคเกอร์ วาย จำกัด
ควบคุมการผลิตโดย : จ๋า ยศสินี ณ นคร

รายชื่อนักแสดง

กองทัพ พีค รับบท พันตรีหม่อมหลวงอศิร จุฑาเทพ
รัญชน์รวี เอื้อกูลวราวัตร รับบท ดุจอัปสร ไตรณัฐี/ดุจอัปสร จุฑาเทพ
นิชคุณ ขจรบริรักษ์ รับบท ชวิศ วณิชย์มั่นคง
ชญานิศ จ่ายเจริญ รับบท หม่อมหลวงอณิษฐา จุฑาเทพ
วงศ์วชิรา เพชรแก้ว รับบท สรัช
ภัสธรากรณ์ บุษราคัมวดี รับบท ชาลิสา วณิชย์มั่นคง
ศุภพงษ์ อุดมแก้วกาญจนา รับบท ม.ล.รณภูมิ จุฑาเทพ
สิเรียม ภักดีดำรงฤทธิ์ รับบท ม.ล.วิไลรัมภา เทวพรหม
ณัฐวุฒิ สกิดใจ รับบท ม.ร.ว.ธราธร จุฑาเทพ
เปรมสินี รัตนโสภา รับบท ม.ล.ระวีรำไพ จุฑาเทพ
ดวงตา ตุงคะมณี รับบท ทวดอ่อน
อภินันท์ ประเสริฐวัฒนกุล รับบท ชินกร วณิชย์มั่นคง
มยุริญ ผ่องผุดพันธ์ รับบท ม.ล.เกษรา เทวพรหม
ดิลก ทองวัฒนา รับบท ม.ร.ว.เทวพันธ์ เทวพรหม
วราพรรณ หงุ่ยตระกูล รับบท ศิริพร ไตรณัฐี
ดวงหทัย ศรัทธาทิพย์ รับบท ป้าแช่ม
ฐิตินันท์ คลังเพชร รับบท แตงโม
พุทธชาด พงศ์สุชาติ รับบท อนุสรา
ปาริฉัตร ไพรหิรัญ รับบท กัลยา
ธำรงค์ คุณพิสุทธิ์ รับบท พริสซี่
ไรวินทร์ ออง รับบท น้องหนึ่ง
จันจิรา จันทร์พิทักษ์ชัย รับบท ลูกศร
อธิชนัน ศรีเสวก รับบท มีนา
พรนภา แซ่ซิ้ม รับบท สมฤทัย
โมฬีวรรณ พันธรักษ์ รับบท จุไรรัตน์
ดลกมล ศรัทธาทิพย์ รับบท จ่าทอง
อดิศร อรรถกฤษณ์ รับบท โกศล
ศรัทธา ศรัทธาทิพย์ รับบท สุชาติ
พล ตัณฑเสถียร รับบท พล.อ.อ. ม.ร.ว.รณพีร์ จุฑาเทพ
สินจัย เปล่งพานิช รับบท เพียงขวัญ จุฑาเทพ
ศรุต วิจิตรานนท์ รับบท ม.ร.ว.ปวรรุจ จุฑาเทพ
เพ็ญเพ็ชร เพ็ญกุล รับบท นพ.ม.ร.ว.พุฒิภัทร จุฑาเทพ
ดอม เหตระกูล รับบท ม.ร.ว.รัชชานนท์ จุฑาเทพ
สโรชา วาทิตตพันธ์ รับบท วรรณรสา (รสา)
รินลณี ศรีเพ็ญ รับบท กรองแก้ว
คณาวุฒิ ไตรพิพัฒนพงษ์ รับบท ม.ล.ภูธเนศ จุฑาเทพ
ปณิธาน บุตรแก้ว รับบท พันเอก นายแพทย์ ฉัตรเกล้า จุฑาเทพ
เทศน์ ไมรอน รับบท ร้อยตำรวจเอก หม่อมหลวง รณจักร จุฑาเทพ
นพเก้า เดชาพัฒนคุณ รับบท ม.ล.สรุจ จุฑาเทพ
ญีนา ซาลาส รับบท ลออจันทร์
นริลญา กุลมงคลเพชร รับบท ชวัญฤทัย
อิษยา ฮอสุวรรณ รับบท ใจพิสุทธิ์
ปุญญ์ปรีดี คุ้มพร้อม รอดสวาสดิ์ รับบท ชีวัน
พลอยปภัส อิสระพงศ์พร รับบท พรชีวา วณิชย์มั่นคง
ตฤณ เศรษฐโชค รับบท ศิริพงษ์ ไตรณัฐี
โฆษวิส ปิยะสกุลแก้ว รับบท วิบูลย์
ธรรม์ธัช ธารินทร์ภิรมย์ รับบท นพ.ชัชวาล


ดูละครย้อนหลัง: ดวงใจเทวพรหม ดุจอัปสร