ขวัญหล้า ตอนที่ 1 – 8

ดูละครย้อนหลัง เรื่อง ขวัญหล้า

ขวัญหล้า


ปานแก้ว เด็กสาวผู้อาภัพที่ถูกป้าขายเพื่อใช้หนี้ ได้พบกับชายสูงอายุผู้น่าสงสาร ที่มอบภารกิจสำคัญให้กับเธอ นั่นคือการตามหาเจ้าของกำไลขวัญหล้าตัวจริง ปานแก้วได้รับการช่วยเหลือจาก สูรย์ หนุ่มแปลกหน้าที่มีความลับเรื่องชาติกำเนิด จากความใกล้ชิด ก่อเกิดเป็นความรัก ที่จะพาพวกเขาก้าวผ่านอุปสรรคจนพบกับรักแท้

บทประพันธ์โดย : บุษยมาส
บทโทรทัศน์โดย : วรพันธ์ รวี
กำกับการแสดงโดย : สยม สังวริบุตร, ประทุม มิตรภักดี
ผลิตโดย : บริษัท ดีด้า วิดีโอ โปรดักชั่น จำกัด

รายชื่อนักแสดง

เกียรติภูมิ บันลือชัยฤทธิ์ รับบท สูรย์
คริษฐา สังสะโอภาส รับบท ปานแก้ว
ฐณธรณ์ ธัญญกรกุล รับบท มโน
สุพิชฌาย์ ศรีสวัสดิ์ รับบท ทิพย์
อภิสรา วงศ์ทัศนีโย รับบท ปิยะนาถ
ศิตา ชุติภาวรกานต์ รับบท ฟองฟ้า
พสธร ทรงถาวรทวี รับบท ทรงวิทย์
ปิยะดา เพ็ญจินดา รับบท ทองเย็น
ฐปนัท สัตยานุรักษ์ รับบท เจ้าแสนเมือง
พงษ์ประยูร ราชอาภัย รับบท เจ้าแสนฟ้า
ประถมาภรณ์ รัตนภักดี รับบท พวง
มิณทร์ลดา เจริญทวีรัตน์ รับบท น้อย/เหมือนวาด
วรพรต ชะเอม รับบท ภาส นภา
พิมพ์ศิริ คชหิรัญ รับบท เปลว
จารุศิริ ภูวนัย รับบท เปรม
ลัลลดา แก้วยอดครู รับบท ไฉไล
วิไลลักษณ์ ไวงาน รับบท แม่เฒ่าบุญยืน
ฐณัฐอร ศรีจันทร์สง่า รับบท แพรว
ภากร รอดขำปิยเศรษฐ์ รับบท อินทร อิทธิเดช
จิรภัทร พานเงิน รับบท หนานคำ
ลักษิกา สมบูรณ์ รับบท บัวเรียว
ภัสวณันท์ สิงห์ทิพย์ รับบท แจ่มจิต
กรุงนคร โชติไสว รับบท คำปัน
หาญณรงค์ กัสสุมาโส รับบท บุญมี
ตรียุทธ อาชวกุล รับบท เทิด
สุระ มูรธานนท์ รับบท เลียง
รชชงค์ บุนนาค รับบท พ่อนายฝางคำ อิทธิเดช
มุกดา มีเพียร รับบท แม่นายสารภี อิทธิเดช
นันทวัฒน์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา รับบท หมอบุญวงศ์
กัณฑ์เอนก คุ้มแพรวพรรณ รับบท ทิว


ดูละครย้อนหลัง: ขวัญหล้า